Lấy số điện thoại từ uid

UID là gì?

Uid là mã người dùng mà facebook sử dụng để định danh người dùng. Ví dụ như:

  • 100011351863993
  • 100006559450466
  • 100005016155051

Những mã sau không phải là UID:

  • abc100005016
  • 99182332abc
  • anguyen@demo.com

Nếu bạn chưa biết cách lấy mã UID, hãy sử dụng tool sau:

Công cụ lấy số điện thoại từ profile url