1. Dành cho công cụ tìm số điện thoại (VlFbTool)

 • Gói 01 tháng

  169.000 vnđ

  (Gói dùng thử)

 • Không giới hạn lượt tra cứu
 • Thời hạn 01 tháng kể từ khi xác nhận
 • Dùng cho 01 máy tính
 • Dùng cho 01 trình duyệt (Chrome hoặc Coccoc)
 • Mua ngay
 • Gói 02 tháng

  279.000 vnđ

  (Gói phổ thông)

 • Không giới hạn lượt tra cứu
 • Thời hạn 02 tháng kể từ khi xác nhận
 • Dùng cho 01 máy tính
 • Dùng cho 01 trình duyệt (Chrome hoặc Coccoc)
 • Mua ngay

Chú ý: Đây là bảng giá chỉ dành cho công cụ tìm số điện thoại bằng extension chrome/coccoc (VlFbTool). Tải công cụ và hướng dẫn cài đặt tại đây

 

 • Gói 03 tháng

  389.000 vnđ

  (Được mua nhiều nhất)

 • Không giới hạn lượt tra cứu
 • Thời hạn 03 tháng kể từ khi xác nhận
 • Dùng cho 01 máy tính
 • Dùng cho 01 trình duyệt (Chrome hoặc Coccoc)
 • Mua ngay
 • Gói 01 năm

  1.299.000 vnđ

  (Tiết kiệm nhất)

 • Không giới hạn lượt tra cứu
 • Thời hạn 01 năm kể từ khi xác nhận
 • Dùng cho 01 máy tính
 • Dùng cho 01 trình duyệt (Chrome hoặc Coccoc)
 • Mua ngay

2. Dành cho convert UID bằng fileapi

 • Dùng thử
 • 500 uid thành công
 • Quét riêng lẻ
 • Quét theo file
 • Tối đa 1000 uid/1 lần
 • Miễn phí
 • Trả phí
 • Không giới hạn uid thành công
 • Quét riêng lẻ
 • Quét theo file
 • Tối đa 200.000 uid/1 lần quét
 • 8đ/1uid thành công

Chú ý: Đây là bảng giá chỉ dành cho convert UID bằng file hoặc api. Xem công cụ convert UID bằng file tại đây